ODCHYTOVÁ

SLUŽBA

TECHNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Informační oznámení dle zák. č. 112/2016 Sb.

eet

pozor


Veterinární asanační služby jsou služby povolené Státní veterinární správou a jsou vyjmuty ze zák. č. 455/1991 Sb. - o živnostenském podnikání. Služby poskytnuté v rámci veterinárních asanačních činností (odchytové služby, úkony vedoucí k šetrné likvidaci kadáveru, atd) nejsou živnostenským příjmem a proto se na ně nevztahuje zákon č. 112/2016 Sb. - o evidenci tržeb.


=> při platbě za služby vedoucí k odchytu psa nedostanete Stvrzenku EET.