ODCHYTOVÁ

SLUŽBA

TECHNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Námi poskytované služby


Odchytová služba

Provádíme odchyty téměř všech zvířat. Zvířata exitická pro ČR odchytáváme v součinnosti s odborníky také. Výzvu k odchytu přijímáme pouze od pověřených pracovníků obcí a operátorů tísňových linek. 

Oznámení od občanů o odchytu nemůžeme přijímat, kromě dvou výjimek:

1. Oznámení od občanů lze přijmout v případě, že chtějí z nějakého důvodu odchytit a převést zvíře na vlastní náklady. Tato situace může nastat např. v kombinaci s technickou záchranou zvířete, atp.

2. Oznámení od občanů lze přijmout pouze v případě, že zvíře bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví občanů a/nebo bezprostředně ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, to znamená, že by mohla nastat tzv. "krajní nouze" nebo "nebezpečí z prodlení". Zároveň je nutné, aby jste se o této skutečnosti pokusili informovat pověřeného pracovníka vaší obce, v případě, že se vám to nepovede poté postupte tuto informaci tísňové lince 158, popř. 112.

      Po zvážení našich možností a důvodnosti podezření o akutních případech (bod 2) můžeme vyjet i do obcí, kde nemáme uzavřen smluvní vztah - pro odvrácení výše popsaných akutních stávů. Konečné rozhodnutí závisí na nás.

      Upozorňujeme, že veškeré telefonáty na naší linku jsou nahrávané pro případné zneužití. V případě "přibarvení" závažnosti, atd. bude celý výjezd účtován oznamovateli, popř. budou vyvozeny právní důsledky.

Technická záchranná služba pro zvířata

Kočka na stromě, pejsek v jámě, atp. Stát e může cokoliv. Neváhejte se na nás obrátit. Disponujeme vybavením potřebným k technické záchraně zvířat. Zároveň v případě, že si to okolnosti vyžadují, zajistíme součinnost veterinárního pracovníka nebo složek IZS. Občas se stane, že z obyčejného odchytu se stane technická záchrana - okolnosti jsou různé.

Přeprava zvířat

Téměř okamžitě, po dohodě, můžeme převážet veškeré běžné domácí mazlíčky (kočka, pes, atd), po dohodě téměř jakákoliv jiná zvířata. Jediné omezení ze strany Státní veterinární správy je, že celkový čas od nakládky po vykládku zvířete nesmí přesáhnout 8 hodin.

A mnohé další služby

Nebojte se nám ozvat a poptat přesně to, co potřebujete. Nemáme přesně nalajnováno to, co poskytujeme. Nebráníme se inovacím, ani rozšíření služeb. Naopak jestli nám máte co nabídnout právě vy, tak se nám také ozvěte.