ODCHYTOVÁ

SLUŽBA

TECHNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Záchranná odchytová služba, z. s.

Záměr spolku

Pomoc toulavým, opuštěným, poraněným zvířatům, a to v libovolné formě, poskytování přímé péče formou jejich ubytování, zajišťování finanční pomoci, materiální, přístrojové, lékové, zajišťování veterinární péče, následné péče, umisťování do nových domovů a jejich propagace.
Provozování činností směřujících k ochraně zvířat před týráním nebo usmrcením. Provádění úkonů v koordinaci s orgány státní správy a místních samospráv, případně v koordinaci s dalšími subjekty, jejichž náplní činnosti je ochrana zvířat včetně případné účasti ve správních a dalších řízeních, kde mohou být dotčen zájmy ochrany zvířat a welfare.

Kontaktní údaje

Datum vzniku a spisová značka: 8. prosince 2020, L 73887 vedená u Městského soudu v Praze

Název: Záchranná odchytová služba, z. s.

Sídlo: Malé sídliště 1065/23, 266 01 Beroun

Identifikační číslo: 09676171

Právní forma: Spolek


Email: spolek@odchytovka.cz

ID datové schránky: fgswc2d

tel.: 775 180 257

Bankovní účty:

99339994/5500 - běžný účet

44499894/5500 - transparentní účet

Účty jsou zřízené u Raiffeisenbank, a. s


Transparentní účet

Transparentní účet: 44499894/5500 je vedený u Raiffeisenbank a. s., zřízený byl dle 23.12.2020 na pobočce Beroun (Husovo nám.). Detail a pohyby na účtu. Převodem prostředků na tento transparentní účet souhlasíte s tím, že bude v historii pohybu účtu vidět po dobu 36 měsíců od transakce jméno držitele účtu, číslo účtu a poznámka u transakce. Je to běžná a automatizovaná funkce transparentního účtu, kterou nedokážeme ovlivnit.

Více informací naleznete na webových stránkách ÚOOÚ nebo na webových stránkách banky.

Nejvyšší a Statutární orgán

Předseda, samostatně jednající - Jakub Slabý